สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
Image slider
  • main-img-1
  • main-img-2
  • main-img-3
  • main-img-4
  • main-img-5
image slider by WOWSlider.com v8.7

ข่าวการศึกษาจาก YouTube

เว็บไซต์ภายใน สพฐ.

เว็บไซต์ สพท.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 385933

เริ่มนับวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
Statistics
Today
423
Yesterday
430
This Month
6,175
Last Month
12,642
This Year
6,175
Last Year
79,912

กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูทั้งหมด ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ นักการภารโรง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 19 ธ.ค. 59
วันที่เขียน :2016-12-19 เวลา : 11:45:46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  นักการภารโรง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ  19 ธ.ค. 59   
นักการภารโรง  https://drive.google.com/drive/folders/0Bxdm0SOZrCC3dTBNR183cHVWVU0
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   https://drive.google.com/drive/folders/0Bxdm0SOZrCC3dUtMU1R6Tlhxd3M 

อ่านต่อ..

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูทั้งหมด ]

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
วันที่เขียน :2016-12-13 เวลา : 01:03:04

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูทั้งหมด ]

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
วันที่เขียน :2016-12-13 เวลา : 12:53:28

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูทั้งหมด ]

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
วันที่เขียน :2016-12-13 เวลา : 10:24:27

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
วันที่เขียน :2016-12-09 เวลา : 06:13:48

กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูทั้งหมด ]

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
วันที่เขียน :2016-06-22 เวลา : 04:07:45

กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูทั้งหมด ]

สูตรคำนวณนักเรียนด้อยโอกาส
วันที่เขียน :2016-06-14 เวลา : 04:12:44

** กรณีนักเรียนยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 ต่อคนต่อปี ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน(คำนวณจากรายได้รวมของสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนเอง หารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนด้วย”

อ่านต่อ..

กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูทั้งหมด ]

รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่เขียน :2016-06-14 เวลา : 03:59:39

                   ให้โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทรเลข และค่าอินเทอร์เน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผ่านเว็บไซต์ http://budget.jobobec.in.th ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ..

กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูทั้งหมด ]

การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
วันที่เขียน :2016-06-14 เวลา : 09:23:22

การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม 

อ่านต่อ..


[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969