กลุ่มบริหารงานบุคคล

การสรรหาอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งต่างๆ จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 https://drive.google.com/drive/folders/0Bxdm0SOZrCC3TjRwZFZIX1VnQjQ

วันที่เขียน :2017-01-24 เวลา : 12:07:32 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 842 ครั้ง ]


การสรรหาอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งต่างๆ จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560  
คลิกที่นี่   https://drive.google.com/drive/folders/0Bxdm0SOZrCC3TjRwZFZIX1VnQjQ
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969