กลุ่มบริหารงานบุคคล

การสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

วันที่เขียน :2017-02-07 เวลา : 10:19:32 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 509 ครั้ง ]


สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลิือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์  และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง)  รายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.spm36.in.th 
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969