กลุ่มบริหารงานบุคคล

การสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

วันที่เขียน :2017-02-07 เวลา : 10:54:29 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 526 ครั้ง ]


สพม.36   ประกาศสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  6-10 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดที่เว็ปไซต์  http://spm36.obec.in.th
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969