กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน คลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bxdm0SOZrCC3cUx4cVJwTkU4V1U

วันที่เขียน :2017-04-04 เวลา : 06:12:06 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 1114 ครั้ง ]


https://drive.google.com/drive/folders/0Bxdm0SOZrCC3cUx4cVJwTkU4V1U  
ลิงค์  ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน ฯ  ประกาศ  ณ วันที่  4 เมษายน 2560
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969