กลุ่มนโยบายและแผน

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

วันที่เขียน :2018-09-29 เวลา : 02:58:36 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 173 ครั้ง ]


กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  ณ  โรงเรียนวัดแตน  โรงเรียนวัดกรมธรรม์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ระหว่างวันที่  16-18  กันยายน  2561  
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969