ศูนย์ ICT

การอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan

วันที่เขียน :2018-09-29 เวลา : 03:26:55 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 137 ครั้ง ]


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan  ระหว่างวันที่  28-30 กันยายน 2561  ณ ภัทรภูริรีสอร์ท  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969