กลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผล

การเยี่ยมชมสนามเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายดำเนินสะดวก 2

วันที่เขียน :2018-09-29 เวลา : 04:24:08 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 48 ครั้ง ]


วันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ออกเยี่ยมชมสนามเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายดำเนินสะดวก 2   ณ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม

 
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969