พระครูปลัดรวีโรจน์ รองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ สอน วิชาพุทธประวัติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ทุกวันพฤหัสบดี

วันที่ ลงข่าว ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑